Lưu trữ Danh mục: Gói Cước Internet

Gói cước Internet WiFi Viettel 1000 Mbps

Viettel Telecom đã cho ra mắt gói cước WiFi Viettel 1000 Mbps băng thông truy

Gói Star 3 – Tốc độ truyền tải lên đến 1000 Mbps

Giới thiệu về gói Star 3 Từ tháng 7 năm 2023, Viettel Telecom cho ra

Gói Star 2 – Tốc độ 250 Mbps

Giới thiệu về gói Star 2 Từ tháng 7 năm 2023, Viettel Telecom cho ra

Gói Star 1 – Tốc độ 150 Mbps

Giới thiệu về gói Star 1 Từ tháng 7 năm 2023, Viettel Telecom cho ra

Gói Sun 3 – Tốc độ truyền tải lên đến 1000 Mbps

Giới thiệu về gói Sun 3 Tháng 7 năm 2023, Viettel Telecom cho ra mắt

Gói Sun 2 – Tốc độ 250 Mbps

Giới thiệu về gói Sun 2 Tháng 7 năm 2023, Viettel Telecom cho ra mắt

Gói Sun 1 – Tốc độ 150 Mbps

Giới thiệu về gói Sun 1 Tháng 7 năm 2023, Viettel Telecom cho ra mắt

Gói Mesh 3 – Tốc Độ 300 Mbps

Giới thiệu về gói Mesh 3 Tháng 11 năm 2022, Viettel Telecom cho ra mắt

Gói Mesh 2 – Tốc Độ 250 Mbps

Giới thiệu về gói Mesh 2 Tháng 11 năm 2022, Viettel Telecom cho ra mắt

Gói Mesh 1 – Tốc Độ 150 Mbps

Giới thiệu về gói Mesh 1 Tháng 11 năm 2022, Viettel Telecom cho ra mắt

Phone