Lưu trữ Danh mục: Thành phố Hồ Chí Minh

Quận Tân Phú

Quận Tân Phú là một quận nội thành thuộc TPHCM, bao gồm 11 phường: Hiệp Tân, Hòa

Quận Tân Bình

Quận Tân Bình là một quận nội thành thuộc TPHCM, bao gồm 15 phường từ

Quận Phú Nhuận

Quận Phú Nhuận là một quận nội thành thuộc TPHCM, bao gồm 13 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 và phường

Quận Gò Vấp

Quận Gò Vấp là một quận nội thành thuộc TPHCM, bao gồm 16 phường: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và

Quận Bình Thạnh

Quận Bình Thạnh là một quận nội thành thuộc TPHCM, bao gồm 20 phường: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, và

Quận 11

Quận 11 là một quận nội thành thuộc TPHCM, bao gồm các phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và phường 16. Hiện

Quận 10

Quận 10 là một quận nội thành thuộc TPHCM, bao gồm các phường: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và phường 15.

Quận 7

Quận 7 là một quận nội thành thuộc TPHCM, bao gồm các phường: Bình Thuận, Phú Mỹ, Phú

Quận 4

Quận 4 là một quận nội thành thuộc TPHCM, bao gồm các phường: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 và phường 18. Hiện

Quận 3

Quận 3 là một quận nội thành thuộc TPHCM, bao gồm các phường: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và Võ Thị Sáu.

Phone