Điều khoản sử dụng

ĐIỀU 1. THỎA THUẬN CHUNG

1. Website portal viettel.vn/vietteltelecom.vn thuộc quyền sở hữu và quản lý của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) & website lapinternetviettel.vn là website thành viên được điều hành trực tiếp bởi Nhân viên Kinh doanh của Viettel. Các thông tin hiển thị trên website này nhằm mục đích cung cấp thông tin về Viettel, các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại cũng như các chương trình chăm sóc khách hàng của Viettel và các tính năng hỗ trợ khách hàng chủ động thao tác trong quá trình sử dụng dịch vụ.

2. Viettel có toàn quyền sửa đổi các Chính sách, Điều khoản và Điều kiện được nêu tại trên Website portal viettel.vn/vietteltelecom.vn/lapinternetviettel.vn vào bất kỳ thời điểm nào. Các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng tải lên Viettel.vn. Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các thay đổi liên quan khi sử dụng website. 

3. Khi khách hàng đăng nhập, sử dụng Website portal viettel.vn/vietteltelecom.vn/lapinternetviettel.vn được hiểu là Khách hàng đã đọc kỹ, hiểu rõ, và đồng ý cam kết chấp hành toàn bộ điều khoản và chính sách của Viettel như đã nêu ở Mục A và Mục B của văn bản này. Do vậy, đề nghị Khách hàng đọc và nghiên cứu kỹ trước khi tiếp tục sử dụng website này.

ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. Viettel: là Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. Trụ sở chính tại Lô D26 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Website portal viettel.vn/vietteltelecom.vn/lapinternetviettel.vn hay website: là trang web do Viettel sở hữu và quản lý nhằm mục đích cung cấp thông tin về Viettel, các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại cũng như các chương trình chăm sóc khách hàng của Viettel và các tính năng hỗ trợ khách hàng chủ động thao tác trong quá trình sử dụng dịch vụ.

3. Khách hàng: là cá nhân/tổ chức đăng ký sử dụng dịch vụ của Viettel.

4. Xử lý thông tin: là việc thực hiện một hoặc một số thao tác tạo lập, cung cấp, thu thập, biên tập, sử dụng, lưu trữ, truyền đưa, chia sẻ, trao đổi thông tin trên mạng.

ĐIỀU 3. THỎA THUẬN VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ VIETTEL

1. Tất cả các thông tin Khách hàng gửi, nhận qua các dịch vụ của Viettel như dịch vụ tin nhắn (SMS), thư điện tử (Email) hoặc dịch vụ trò chuyện (Chat) đều mang tính riêng tư. Viettel sẽ không kiểm soát nội dung truyền qua hệ thống dịch vụ của Viettel. Khách hàng chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nội dung SMS, Email hoặc Chat được gửi và phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về an toàn, an ninh mạng và pháp luật có liên quan khác. Ngoài ra, Khách hàng không được sử dụng dịch vụ SMS, Email hoặc Chat để quấy nhiễu hay làm phiền người khác.

2. Khách hàng sử dụng dịch vụ tại website không được gửi các nội dung sau đây lên trên các bình luận/comment trong mục Cửa hàng Viettel (nếu có):

a. Vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam

b. Kinh doanh bất hợp pháp

c. An ninh – Chính trị – Quân sự

d. Vi phạm hay hướng dẫn người khác vi phạm pháp luật Việt Nam

3. Bất cứ vi phạm nào đối với các quy định trên, Viettel được quyền huỷ bỏ quyền sử dụng dịch vụ Viettel của Khách hàng vi phạm.

ĐIỀU 4. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ THOẢ THUẬN GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ VIETTEL

1. Phương thức thanh toán áp dụng với các sản phẩm, dịch vụ trên Website portal viettel.vn/vietteltelecom.vn.

a. Với thuê bao trả sau: Việc mua/đăng ký các gói cước, các chương trình khuyến mại dành riêng cho thuê bao sẽ được tính vào cước sử dụng cuối tháng.

b. Với thuê bao trả trước: Việc mua/đăng ký các gói cước, các chương trình khuyến mại dành riêng cho thuê bao sẽ được trừ vào tài khoản chính/tài khoản gốc của thuê bao.

2. Khách hàng đồng ý nhận quảng cáo thông qua tin nhắn SMS, cuộc gọi, Email, thông báo trên ứng dụng di động và các sản phẩm quảng cáo khác từ Viettel theo quy định pháp luật. Nội dung quảng cáo bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, các chương trình khuyến mại, chính sách kinh doanh viễn thông của Viettel và các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của đối tác mà Viettel hợp tác, kinh doanh, liên kết. Việc nhận quảng cáo thông qua cuộc gọi, tin nhắn SMS, Email, thông báo trên ứng dụng di động và các sản phẩm quảng cáo khác đều không phát sinh chi phí cho Khách hàng. Khách hàng có quyền từ chối việc nhận tin nhắn quảng cáo vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách nhắn tin từ chối (miễn phí) theo hướng dẫn của Viettel.

Viettel cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử viettel.vn/vietteltelecom.vn/lapinternetviettel.vn

Lapinternetviettel.vn là website con thành viên của trang web: viettel.vn được điều hành bởi Nhân viên Kinh doanh Viettel, có trách nhiệm hỗ trợ & chăm sóc khách hàng trên toàn quốc.
Tôi không mạo danh hoặc lừa đảo người dùng bằng cách che giấu hoặc cung cấp thông tin sai lệch về doanh nghiệp, sản phẩm & dịch vụ mà Viettel đang cung cấp.